#OTSNM fotorelacja z pokazu w Śląskiej Izbie Lekarskiej

Pokazy i dyskusje w Izbach Lekarskich są dla nas wyjątkowe. I tak było tym razem. Zespół reprezentowali:

Anita Czarniecka – prezeska fundacji

Dr Maciej Jedrzejko

Dr Dominik Przeszlakowski

Z każdego takie spotkania wracamy podbudowani, z jeszcze większą wiarą w to, że warto rozmawiać, szczególnie w takich miejscach.

Dziękujemy za zaproszenie!


Skip to content