#OTSNM Panel Medyczny w Bydgoszczy

1 kwietnia 2022 odbył się Panel Medyczny w Bydgoszczy w którym udział wzięły trzy środowiska: medyczne, prawnicze i obywatelskie. Prelegenci skupili się na omówieniu istotnych i problematycznych zagadnień, pojawiających się na styku środowisk medycznych i prawnych. Omówiono także problemy praw kobiet ze strony obywatelskiej. Panel w całości można wysłuchać bezpłatnie na YouTube:

Panel Obywatelski 1/3 _ Blok MEDYCZNY – YouTube

Panel Obywatelski 2/3 _ Blok PRAWNY – YouTube

Panel Obywatelski 3/3 _ Blok Obywatelski – YouTube

Reportaż z Panelu Obywatelskiego


Skip to content