Poradnictwo dla rodziców i OzN z woj. pomorskiego

Projektem zrealizowanym w terminie od 1 października 2020r. do 6 listopada 2020r z funduszy PFRON za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego był projekt „Samodzielność osób z niepełnosprawnościami (OzN) – poradnictwo online dla OzN w tym dla osób ze spektrum autyzmu ”

W ramach poradnictwa 86 uczestników otrzymało wsparcie z zakresu rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnościami.

Poradnictwo obejmowało tematykę:

Specyfika rozwoju i potrzeb dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu. Kobiece spektrum granic i potrzeb. Świadomość vs nadużycia” poradnictwo tylko dla kobiet ze spektrum autyzmu oraz dla opiekunek i matek dziewczynek ze spektrum autyzmu; czas trwania 4 h

„Rozwój psychoseksualny OzN od dzieciństwa po wiek dojrzały” poradnictwo dla rodziców i opiekunów OzN oraz dla dorosłych OzN; wykład z sesją pytań i odpowiedzi; czas trwania 4h.


Skip to content